Collection Center List

Itanagar

Kameng

Arunachal Pradesh

Nellore

Visakhapatnam

Andhra Pradesh

Dibrugarh

Guwahati

Assam

Patna

Muzaffarpur

Bihar

Chandigarh

Chandigarh

Bilaspur

Raipur

Chhatisgarh

Delhi

Delhi

Mapusa

Verna

Goa

Ahmedabad

Vadodra

Gujarat

Ambala

Jhahhar

Panipat

Haryana

Baddi

Solan

Himachal Pradesh

Jammu

Srinagar

J & K

Hazaribagh

Ranchi

Jharkhand

Bangalore

Hubli

Karnataka

Cochin

Palakkad

Kerala

Indore

Rewa

Madhya Pradesh

Jalgaon

Mumbai

Maharashtra

Bishnupur

Imphal

Manipur

Amlari

Khasi

Meghalaya

Dimapur

Kohima

Nagaland

Bhubaneswar

Cuttack

Odhisa

Pondicherry

Puducherry

Bathinda

Ludhiana

Rajpura

Punjab

Ajmer

Jaipur

Rajasthan

East Sikkim

Rangpo

Sikkim

Ambur

Coimbatore

Tamil Nadu

Hyderabad

Nalgonda

Telangana

Agartala

Dharmanangar

Tripura

Lucknow

Meerut

Uttar Pradesh

Dehradun

Kashipur

Uttarakhand

Durgapur

Kolkata

West Bengal